41 41 41

 

 

 

 

 

 

Novosti
GRAD ZAGREB i dječji dodatak
Temeljem Odluke o dječjem dodatku (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/03 i 20/04) pravo na dječji dodatak može ostvariti i koristiti:
- roditelj za dijete rođeno od 1. siječnja 2004.;
- koji je državljanin Republike Hrvatske, s neprekidnim prebivalištem u Gradu Zagreb najmanje tri godine prije rođenje toga djeteta i koji prebiva u Gradu Zagrebu.

Visina dječjeg dodatka ovisi o broju malodobne djece u obitelji s kojom roditelj živi u zajedničkom kućanstvu.
U broj malodobne djece ubrajaju se i malodobna djeca rođena prije 1. siječnja 2004.

Dječji dodatak je novčano primanje koje se isplaćuje mjesečno, do navršene šeste godine života djeteta za koje je zahtjev podnesen.
Dječji dodatak iznosi:
- za prvo dijete u obitelji 100,00 kuna mjesečno
- za drugo dijete u obitelji 300,00 kuna mjesečno
- za treće i svako daljnje dijete u obitelji 600,00 kuna mjesečno

Zahtjev za ostvarivanje prava na dječji dodatak podnosi se Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb.

Uz zahtjev se moraju priložiti dokazi:

  • o državljanstvu,
  • prebivalištu, i
  • broju malodobne djece koja s roditeljem žive u zajedničkom kućanstvu.

Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb može prema potrebi zahtijevati i druge dokaze.

Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb odlučuje o pravu na dječji dodatak i o njegovoj visini na temelju dokaza.

Pravo na dječji dodatak pripada od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.
Pravo na dječji dodatak prestaje posljednjeg dana u mjesecu u kojem dijete navršava šest godina, odnosno posljednjeg dana u mjesecu nakon nastupanja promijenjenih okolnosti temeljem kojih je ostvareno pravo na dječji dodatak.
Korisnik prava na dječji dodatak dužan je u roku od 15 dana, Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na daljnje ostvarivanje prava.
Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb određuje po službenoj dužnosti, visinu dječjeg dodatka u slučaju promjene broja malodobne djece na koju korisnik ostvaruje pravo na dječji dodatak, odnosno odlučuje o prestanku prava na dječji dodatak ako utvrdi da su prestali uvjeti za njegovo ostvarivanje.
Korisnik prava dužan je primljene ne pripadajuće novčane iznose vratiti u roku što ga odredi Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb. U suprotnom navedeni će ured povrat ne pripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.


Pravo na dječji dodatak ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Odjelu za rad, žrtve i stradalnike rata na adresi Vodnikova 14.

Zahtjev je tipiziran i može se podići u Područnim uredima Gradske uprave u Dubravi, Dubrava 49; Sesvetama, Trg D. Domjanića 4; Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12 i Susedgrad, Sigetje 2, te u Vodnikovoj 14.

Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb poziva roditelje sve novorođene djece u Gradu Zagrebu, a koji ispunjavaju ranije navedene uvjete, na podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji dodatak.

SVE INFORMACIJE u svezi ostvarivanja dječjeg dodatka stranke mogu dobiti na broj telefona: 6100-384, 6100-397 i 6100-347 svaki radni dan od 8,30 do 14,30 sati.

facebook

Najave

Grupa potpore s našom psihologicom Marinom bit će odrĹľana 21.03.2016. u 17h na lokaciji OĹ  "Silvije Starhimir KranjÄŤević", B. Bogišića13

Dođite, pridružite nam se!

Dokumenti
Ovdje preuzmite dokumente i korisne članke

Iskustva majke nedonoščeta

 

Baby handling